Tečaj kreiran za izvajanje vaj/prakse modul RPA ter pouka na daljavo, za kombinirani oddelek R3A/R3B, v šolskem letu 2021/22.