Jezikovni portfoli dijak nastja na osnovi izdelkov diajakov na predlog učitelja in se shranjuje skozi celo šolsko leto. Prizadevanja in izdelki se ocenjujejo in vplivajo na končno oceno.