Pozdravljeni v Moodlu za predmet Prenos in zapis informacij praksa - PZIp, kjer se bodo nahajala razna obvestila in dokumentacija potrebna za izvedbo predmeta.

Milan Topolovec